top of page
 • Foto van schrijverNiels Normon

Kropproblemen bij kippen

Functie van de krop: 

De krop bij vogels is een lokale verwijding van de slokdarm die zich net voor de borstingang bevindt en dienst doet als een opslagplaats voor voeder gedurende enkele uren.  Bovendien wordt het voeder hierin geweekt alvorens het effectief verteerd wordt verder in het spijsverteringsstelsel.  


Belangrijkste oorzaken van kropproblemen: 

Primaire kropproblemen:  

 • Vezelprop = pfytobezoar. Een plotselinge, overmatige opname van gras kan ervoor zorgen dat dit in de krop gaat samenklonteren en een harde vezelprop vormt. Let dus op met het geven van gemaaid gras aan kippen en zorg ervoor dat de kippen geen toegang hebben tot zeer lang gras. Lang gras verhoogt namelijk ook het risico op het vormen van een harde vezelprop. 

 • Virus: Ziekte van Marek. Dit virus kan zorgen voor verlammingen, waaronder dus ook verlamming van de krop. 

 • Zware metalen intoxicatie: bijvoorbeeld loodintoxicatie door de opname van grote hoeveelheid loodhagel (eerder bij wilde vogels) of zink (eerder bij papegaaiachtige vogels die knagen aan een met zink gegalvaniseerde kooi).  

Secundaire kropproblemen:  

Wanneer de transit van het volledige maagdarmstelsel gestoord is, zal ook de krop bijgevolg niet meer kunnen legen. Eender welke aandoening die ervoor zorgt dat een kip zich algemeen slecht voelt, en daardoor minder gaat bewegen en eten, kan de darmtransit negatief gaan beïnvloeden waardoor dit tot kropproblemen kan leiden.  

Bovenstaande oorzaken van stoornissen gerelateerd aan de krop zullen uiteindelijk allen zorgen voor kropstase. Dit betekent dat de krop zich niet meer ledigt. Het stilstaand voeder vormt dan een voedingsbodem voor bacteriën, schimmels of gisten met een overgroei hiervan en verzuring van de krop tot gevolg.  


Symptomen:  

Tal van symptomen zijn mogelijk bij kropproblemen, al dan niet in combinatie met elkaar: 

 • Niet meer eten 

 • Vermageren 

 • Lusteloosheid

 • Regurgiteren/ braken 

 • Weinig mest maken 

 • Groene mest/ diarree. 

 • Specifieke beweging van de hals bij de kip. Hierbij maakt de kip een soort S-vormige bewegingen met de hals en zullen de veren van de hals vaak rechtop gaan staan. Via deze contracties probeert de kip actief druk uit te oefenen op de krop om deze te laten legen.  

Diagnose: 

Om de diagnose te kunnen stellen moet palpatie van de krop gebeuren. Men voelt hierbij ter hoogte van de borstingang naar de krop. Normaal is de krop gevuld met een kneedbare voedselmassa, zonder al te veel spanning. Wanneer er een verharde brok te voelen is, wijst dit op een kropimpactie. Echter, in sommige gevallen gaan kippen compensatoir meer gaan drinken in de hoop om zo de kropproblemen letterlijk te laten ‘oplossen’. Indien dit het geval is, zal er een grote krop te voelen zijn die sterk onder spanning staat. 


Naast palpatie van de krop wordt er ook een kropswab genomen. Deze wordt dan uitgewreven over een draagglaasje, gekleurd en onder de microscoop bekeken. Indien de kropstase al enige tijd aan de gang is, wordt vaak een overgroei van bacteriën en gisten (Candida albicans) gezien. Deze gist is te herkennen als ‘sneeuwmannetjes’ op onderstaande foto.  


microscopische foto van overgroei van bacteriën en gisten

Afbeelding: microscopische foto van overgroei van bacteriën en gisten ©2024 Medibird


Wanneer er na palpatie en een kleuring van een kropswab toch nog twijfel is als de krop al dan niet ledigt, wordt het eten van de kip ’s nachts weggenomen en wordt er nagegaan als de krop nog gevuld is de ochtend erna. Indien er kropstase is, zal de krop de ochtend nadien even veel gevuld zijn. 


Therapie: 

In eerste instantie wordt meestal geprobeerd om de verstopping te verhelpen zonder operatie. Afhankelijk van geval tot geval kunnen volgende therapeutische opties geprobeerd worden: uitvasten, masseren van de krop, zachte voeding geven, zure vloeistof in de krop sonderen bij vezelprop (voorbeeld cola zonder spuit of azijn) en gepaste medicatie geven afhankelijk van de oorzaak. 


Wanneer deze maatregelen geen beterschap geven binnen de 1 à 2 dagen, moet vaak overgegaan worden op een operatie. Hierbij wordt onder algemene verdoving de krop geopend en wordt de afwijkende inhoud verwijderd uit de krop. Deze ingreep wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande foto’s.  


operatie van de krop en verwijderen van vezelprop

Afbeelding: operatie van de krop en verwijderen van vezelprop ©2024 Medibird


Moraal van het verhaal: let op met het geven van gemaaid gras aan kippen en vermijd dat kippen toegang hebben tot lang, vezelig materiaal. Deze kunnen in de krop samen koeken tot een vezelprop die niet meer verteerd kan worden en zorgt voor een verstopping van de krop. Raadpleeg telkens tijdig uw dierenarts wanneer zich soortgelijke (of andere) problemen voordoen bij een van uw gevederde vrienden! 


Wist je datjes over krop van vogels: 

 • Wist je dat niet alle vogels een krop hebben? Bijvoorbeeld uilen, botvinken, sommige insecteneters. 

 • Wist je dat duiven over de unieke eigenschap bezitten om kropmelk te produceren? Deze melkachtige substantie bestaat uit afgeschilferde kropwandcellen die noodzakelijk zijn voor de overleving en goede groei van duivenjongen gedurende de eerste levensdagen. 


©2024 Medibird

188 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page