top of page
eBook (3).png

ONZE DIENSTEN

Consultatie

Je kan bij ons terecht met al uw vogels ter controle, voor een jaarlijkse vaccinatie of bij ziekte. We doen uitgebreide diagnostiek, van een routine controle tot screening bij aan- en verkoop. Doorheen de seizoenen kunt u ons raadplegen voor medische begeleiding van sportduiven en andere vogelsoorten. We voorzien jaarschema's op maat per vogelsoort die we jaarlijks bijstellen. 

Indien noodzakelijk komen we ook aan huis. 

Ontwerp zonder titel (4).png

Autopsie

We beschikken over een goed uitgeruste autopsieruimte die voldoet aan alle moderne eisen. Autopsie is een zeer grote meerwaarde om de exacte doodsoorzaak van uw vogel te weten te komen. Het stelt ons in staat om op basis van de diagnose een gerichte behandeling op te starten voor uw andere vogels.

Onze stalen worden op hygiënische en correcte manier genomen en verwerkt. Bij iedere autopsie worden standaard  alle letsels macroscopisch en microscopisch bekeken. Bij verdachte letsels of vermoeden van infectie worden stalen genomen voor bacteriologie en/of virologie.

 

Cytologie is een van de eerste diagnostische middelen die we kunnen uitvoeren naast het macroscopisch bekijken van de letsels. Dankzij onze uitgebreide databank kunnen we vlug een diagnose stellen door cytologie en ziektebeeld te combineren.

U krijgt altijd een uitgebreid autopsieverslag met beeldmateriaal van de letsels, de diagnose en advies op maat i.v.m. behandeling. ​

Ontwerp zonder titel (2).png

Chirurgie

We berusten op een goed uitgeruste steriele omgeving en bijhorend specifiek materiaal voor allerhande chirurgische ingrepen. Dit wordt uitgevoerd onder gasanesthesie met monitoring van de patiënt. Tijdens de operatie streven we naar een pijnloze ingreep door gepaste pijnmedicatie en sedatie te gebruiken. 

 

Voor en na de operatie bieden we hospitalisatie aan voor uw dieren. Zo worden ze nauwlettend opgevolgd en krijgen ze de nodige en juiste nabehandeling en medicatie. 

medi.png

DNA-geslachtsbepaling

Geslachtsbepaling bij vogels op basis van DNA-analyse is een pijnloze, niet ingrijpende en vooral veilige methode. Dit gebeurt heel eenvoudig door middel van een PCR-test uit te voeren op enkele pluimen.

medi2.png

Mestonderzoek

In tegenstelling tot in de natuur kan bij onze vogels de infectiedruk sterk oplopen. Door middel van een mestonderzoek kunnen parasitaire en protozoaire infecties (coccidiose) snel en eenvoudig opgespoord worden. Door op regelmatige basis de mest te laten controleren weet u of er besmettingen in het hok/volière aanwezig zijn. Op deze manier kan u gericht en tijdig ingrijpen indien nodig. 

Ontwerp zonder titel (6).png

Medische begeleiding sportduiven

Voor de duivenliefhebber bieden we een zeer uitgebreid aantal diensten aan. We starten altijd met een algemeen onderzoek en bespreking van het voorbije seizoen. Bij het algemeen onderzoek gaan we uitgebreid te werk. We voeren een mestonderzoek, bacteriologie/virologie/parasitologie en klinisch onderzoek van de duiven uit. Doorheen het seizoen begeleiden we de liefhebber met complete en op maat gemaakte vaccinatie- en speelschema's. Door het nauw contact met Poulpharm bieden we de meest courante en effectieve vaccins aan. 

Ontwerp zonder titel (3).png

Laboratorium

Als dierenartsenpraktijk werken we nauw samen met het "in-house" laboratorium Poulpharm gespecialiseerd in vogels. Dit zorgt ervoor dat we een snelle diagnose kunnen stellen. 

We kunnen een breed gamma aan analyses uitvoeren: serologie, histologie, virologie, bacteriologie en parasitologie. Daarnaast kunnen we ook instaan voor de productie van autovaccins voor duiven en pluimvee.

Vervolgens kunnen we uw vogel ook testen op verschillende virale aandoeningen (zoals PBDF, Borna, Pacheco,..), Chlamydia, Aspergilose etc. 

bottom of page