top of page
  • emieldemeester4

Controle vòòr kweekseizoen!

Bijgewerkt op: 31 jan.

Als vogel-kwekers weten we allemaal dat de kweek veel energie vraagt van ons (en onze vogels). De stress die gepaard gaat met de kweek kan er voor zorgen dat bepaalde ziekten die normaal geen problemen geven plots opduiken bij onze kweekvogels. Daarnaast kunnen de ouders deze ziekten ook direct doorgeven naar hun jongen die een nog on-ontwikkelende immature immuniteit hebben. Een uitgebreide controle voor het kweekseizoen kan zeer veel problemen voorkomen. Tijdens deze controle wordt het voorbije kweekseizoen uitgebreid besproken en bepalen we de strategie van 2024!

Hieronder bespreken we zeer kort enkele vaak voorkomende ziekten bij vogels die problemen kunnen geven tijdens de kweek. De meeste kunnen zeer eenvoudig via de mest opgespoord worden.


Megabacterie: Een zeer typisch symptoom/verhaal dat we horen bij vogels aangetast door megabacterie is het volgende: mijn vogels zitten praktisch constant te eten en toch vermageren ze !!! Onder de microscoop vinden we deze schimmel terug op verse mest .

Figuur 1. Cytologie van de kliermaag niet gekleurd op vergroting 100X. Er zijn veel staafvormige structuren te zien. Dit is de schimmel Macrorbabdus Ornitogaster.
Figuur 2. Cytologie van de kliermaag gekleurd met Diff-Quick op vergroting 100X. Er zijn veel staafvormige structuren te zien die niet gekleurd zijn. Dit is de schimmel Macrorbabdus Ornitogaster.

Atoxoplasmose: afhankelijk van het ras, leeftijd en infectiegraad zullen sommige vogels al dan niet symptomen vertonen. Typische maar geen specifieke symptomen zijn de volgende; "dik" zitten, ademhalingsstornissen (dikke lever ziekte), groene mest, diarree of sterfte.

Figuur 3. Cytologie van de lever gekleurd met Diff-Quick bekeken op vergroting 1000X. Er zijn diverse cellen te zien, rode bloedcellen, witte bloedcellen en levercellen. De meeste witte bloedcellen zijn mononucleairen die geïnfecteerd zijn met Atoxoplasmose. Dit heeft het typische beeld van een halve maan. Daarnaast zijn er enkele heterofielen te zien. Er zijn zowel intra- als extracellulaire atoxoplasmose parasieten aanwezig.
Figuur 4. Cytologie van de nier gekleurd met Diff-Quick bekeken op vergroting 1000X. Er zijn diverse cellen te zien, rode bloedcellen en witte bloedcellen. De meeste witte bloedcellen zijn mononucleairen die geïnfecteerd zijn met Atoxoplasmose. Dit heeft het typische beeld van een halve maan. Daarnaast zijn er enkele lymfocyten te zien. Op dit beeld zijn enkel intracellulaire atoxoplasmose parasieten aanwezig.

Wormen: wormen komen minder voor bij vogels die uitsluitend binnen gehouden worden. Een minieme infectie zal weinig ziektesymptomen geven. Toch verliest de vogel essentiële voedingsstoffen die het beter kan gebruiken voor de kweek.


Voor meer informatie omtrent wormen lees ons artikel over "Wormen bij vogels".

Figuur 5. Flotatie van de mest bekeken op vergroting 100x. Er zijn verschillende wormeieren te zien van de Capillaria soort.

Coccidiose: coccidiose is een algemeen voorkomende eencellige parasiet die vooral gevaarlijk is voor jongere vogels. Door een eenvoudig mestonderzoek kan de graad van besmetting bepaald worden en therapie op maat ingesteld worden als voorbereiding op de kweek.

Figuur 6. Flotatie van de mest bekeken op vergroting 100x. Er zijn talrijke oogcysten te zien. De meeste oogcysten zijn nog niet gesporuleerd.
Figuur 7. Flotatie van de mest bekeken op vergroting 100x. Centraal zijn enkele gesporuleerde oocyten te zien.

Samengevat kan door een eenvoudige controle van enkel de mest al gescreend worden op een aantal vaak voorkomende infecties ! Op basis van dit onderzoek kunnen we u gericht advies geven voor de kweek in 2024!
536 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page