top of page
  • emieldemeester4

Young Pigeon Disease: what's in a name?!


Tegenwoordig beheerst het corona-virus ons dagelijks leven. We kunnen niet gaan en staan waar we willen. Ook bij onze duiven circuleren virussen die serieuze gevolgen kunnen hebben. Gelukkig kunnen we onze duiven ook goed beschermen door een goede begeleiding en een gepaste vaccinatie-strategie.


Typisch bij jonge duiven zien we passages van conditieverlies, lopende mest en regurgiteren. Bij veel liefhebbers is dit gekend als “Adeno” of “Adeno-coli”. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en onderzoeken tonen duidelijk aan dat de huidige uitbraken, met gelijkaardige symptomen, veroorzaakt worden door het Rotavirus, eventueel in combinatie met andere pathogenen. Als verzamelnaam gebruiken we voor deze aandoeningen "The Young-Pigeon-Disease" of "de jonge-duiven-ziekte".


Een belangrijk feit is dat jonge duiven veel vatbaarder zijn voor infecties dan oude duiven. De hoofdreden hiervan is omdat hun afweersysteem nog immatuur en volop in ontwikkeling is. Gelijkaardige passages zien we bij kinderen ook in de crèche, waar veel kinderziekten de revue passeren. Het is niet evident om aan de hand van slechts enkele zeer algemene symptomen (vb. braken, diarree) met zekerheid de oorzaak te achterhalen. Meestal worden ziektesymptomen bij jonge duiven veroorzaakt door een combinatie van verschillende pathogenen tegelijk (virus-parasiet-bacterie).


Als er ziekte-uitbraken zijn, is strikte quarantaine en isolatie onmogelijk bij onze vliegduiven tijdens het spel-seizoen. Tegenwoordig is het echter wel mogelijk om de oorzaak snel te achterhalen met specifieke testen (confer pcr-test) . Aanvullend kan een (auto-)vaccin gebruikt worden als oplossing om uw duiven op een gecontroleerde manier in contact te brengen met het virus! Er zijn vandaag de dag reeds heel wat vaccins beschikbaar om uw duiven preventief te beschermen.


Onderstaand kan u een zeer beknopt overzicht terugvinden van de meest circulerende ziekten bij onze jonge duiven. Voor de meeste pathogenen hieronder kan een vaccin op maat gemaakt worden. In plaats van symptomatisch te behandelen bij een uitbraak kan er beter preventief gewerkt worden via vaccinatie! Bespreek met uw dierenarts een vaccinatie-schema op maat voor uw duiven.


1. Virussen


Rotavirus

Rotavirus is een "emerging disease" of recent opkomende ziekte in duivenland. In 2016 zorgde een passage van het Rota-virus voor massale sterfte bij (sport)duiven in Australië. Na wereldwijd onderzoek werden nog verschillende varianten geïdentificeerd die afhankelijk van de stam milde symptomen tot sterfte gaven. In Europa circuleren varianten die vooral pathogeen zijn voor jonge duiven. De meest kenmerkende symptomen zijn darm-gerelateerd zoals diarree, vermageren, overgeven en sterfte. Het virus veroorzaakt bijna exact hetzelfde ziektebeeld als de vroegere “Adeno”.


Tegen dit virus bestaat een vaccin die de jonge duiven beschermt.


Adeno-virus

Adeno wordt opgedeeld in twee verschillende types. Bij jonge duiven is het vooral type 1 die van belang is. Het komt meestal voor in het vroege voorjaar wanneer de duiven "opgeleerd" worden en zo in contact komen met soortgenoten van andere hokken.

Het virus veroorzaakt schade aan de darmen en verstoort zo de spijsvertering. De typische symptomen zijn diarree, geelgroene waterige, stinkende mest en braken. Het verspreidt zich snel tussen de jonge duiven onderling op de hokken. Door de verstoorde spijsvertering en darmbeschadiging krijgen bacteriën, schimmels en parasieten vrij spel en ontstaan secundaire infecties. De laatste jaren zien we dit minder circuleren bij jonge duiven.


Vandaag de dag bestaat nog geen effectief vaccin die bescherming garandeert bij jonge duiven. Ondersteuning en onderdrukken van andere ziekten is belangrijk.


Herpesvirus

Veel duiven zijn drager van het herpesvirus maar vertonen tijdens periodes van rust en goede gezondheid geen symptomen. Het virus flakkert op als de immuniteit verstoord wordt door periodes van stress zoals intensief trainen (vluchten), kweken of andere ziekten. Jonge duiven geraken vaak besmet door direct contact met de ouders via het azen van kropmelk.

De symptomen die worden opgemerkt bij een aanwezige infectie zijn zeer breed zijnde ademhalingsproblemen, one-eye-cold, conditieverlies, verteringsstoornissen en acute sterfte.


Er bestaat een effectief vaccin tegen het herpesvirus die klinische symptomen bij jonge duiven sterk reduceert.


Circovirus

Het circovirus is typisch een ziekte voor jonge duiven. Het virus tast de jonge duiven meestal aan vóór de leeftijd van 6 maanden. De voorkeursplaats van het virus is het immuunsysteem; dit zorgt voor een verzwakking van het afweersysteem. Hierdoor krijgen bacteriën en andere virussen "vrij spel". De symptomen zijn vrij algemeen gaande van problemen met het spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, conditieverlies tot in het ergste geval sterfte.


Vandaag de dag bestaat echter nog geen werkend vaccin die een goede bescherming biedt. Door middel van een goed vaccinatie-schema en een goede basis-immuniteit kan je wel voorkomen dat dit virus schade veroorzaakt.


2. Bacterieel


Salmonella

Deze bacterie is beter gekend als paratyfus. De infectie gebeurt door orale opname van de bacterie uit de omgeving. Daarna is er vermeerdering in de darm en verspreidt het via het bloed naar verschillende organen. Vermageren, diarree, groene mest, aantasting van de gewrichten, vleugelverlamming, zenuwsymptomen en acute sterfte zijn symptomen die kunnen worden opgemerkt. Naast antimicrobiële behandeling is het zeer belangrijk om uw duiven op lange termijn en preventief te beschermen door middel van vaccinatie!


Coli

Escherichia Coli is een bacterie die bijna bij alle duiven aanwezig is in de darm en behoort tot de normale darmflora. Deze bacterie kan de overhand krijgen van andere bacteriën en problemen veroorzaken nadat een virus (adeno, rota, circo,...) de darmen heeft beschadigd of de immuniteit heeft aangetast. Vaak blijft de bacterie lokaal in de darm waar het zorgt voor diarree en uiteindelijk conditieverlies. In sommige gevallen kunnen bepaalde varianten zich via de bloedbaan verspreiden naar andere organen en algemene symptomen geven.


Streptococcen

Deze bacterie kan na een immuniteits-stoornis of periodes van stress problemen geven. Bij infectie verspreidt de kiem zich vanuit de darm naar verschillende organen.

De symptomen zijn vager dan bij andere infecties. Zo kan er sterfte, verlamming, manken, slijmerige mest en poly-urie gezien worden.


Hieronder kunt u ons vaccinatieschema raadplegen. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen.

Vaccinatieschema Duiven 2022
.
Download • 233KB
142 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page