top of page
 • Foto van schrijverNiels Normon

Vaccinatiemogelijkheden bij hobbypluimvee


In tegenstelling tot bij industriële pluimvee wordt bij de "hobbyhouders" minder vaak gevaccineerd tegen frequent voorkomende virale aandoeningen. Vanuit de praktijk krijgen we regelmatig de vraag van liefhebbers wat de vaccinatiemogelijkheden zijn bij hun hobby-kippen.

Veel virale aandoeningen kunnen door het preventief vaccineren vermeden worden. In tegenstelling tot bacteriële infecties kunnen zieke dieren na een virale infectie enkel symptomatisch ondersteund worden maar kan de aandoening zelf niet behandeld worden. Eenmaal een virus een groep dieren heeft aangetast is het veel moeilijker en minder efficiënt om de zieke dieren te redden, met behulp van een noodvaccinatie en symptomatische ondersteuning kan men eventueel nog de rest van de toom beschermen. Deze noodvaccinatie kan helaas niet alle gezonde dieren redden aangezien het enkele dagen duurt voordat de dieren voldoende bescherming tegen het virus opgebouwd hebben.

Het afgelopen jaar werd het nut van vaccinatie bewezen na een massale uitbraak van pokken verspreid over heel België. Hierna volgt een beknopt overzicht van enkele virale aandoeningen die vermeden kunnen worden na vaccinatie. Deze lijst is gebaseerd op het advies van de Belgische afdeling van de World Veterinary Poultry Association ( WVPA) die geactualiseerde entingsrichtlijnen verstrekt voor diverse soorten pluimvee. Tegen deze aandoeningen hebben wij, de praktijk Degudap te Izegem, de vaccins standaard beschikbaar.

Marek’s ziekte

 • Acute Marek, Klassieke Marek & de Oculaire verschijningsvorm

 • Zeer besmettelijk frequent voorkomend virus

 • Besmetting voor de 16e levensweek veroorzaakt symptomen

 • Vaccinatie gedurende eerste levensweek biedt levenslange bescherming

Pokken-difterie

 • Cutane form of difterievorm

 • Verspreiding via vectoren (muggen, luizen,..) of direct contact

 • Vaccinatie biedt 1 jaar bescherming

NewCastleDisease (pseudovogelpest)

 • Verplichte enting vanaf meer dan 200 dieren/ deelname aan openbare bijeenkomsten

 • Ademhalingsstoornissen

 • en zenuwsymptomen

 • Combinatievaccin met IB, RT en EDS biedt 1 jaar bescherming

Infectieuze bronchitis (IB)

 • ademhalingsproblemen, hoesten,niezen en natte ogen

 • Cysteuze uitzetting eileider bij vroege infectie

 • legdaling en misvormde eieren

 • gevaar secundaire bacteriële infecties

Rhinotracheitis virus (RT)

 • Ademhalingsproblemen en gewichtsverlies

 • “Gezwollen-hoofd” syndroom

 • Snelle spreiding binnen toom en opname via ademhalingsstelsel

Egg drop syndrome (EDS)

 • Overdracht van hen naar kuikens via eieren

 • Verspreiding via wilde vogels en vectoren (vb muggen)

 • Veroorzaakt het leggen van afwijkende eieren (“windeieren”)


575 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page